Taxatie

Voor specialistische taxaties op het gebied van onroerend goed bent u bij Korver Makelaars, beëdigd register makelaar en taxateur o.g., op het goede adres!

Taxaties van onroerend goed is een kwestie welke namelijk overgelaten wordt aan specialisten. Taxaties van objecten zijn afhankelijk van het doel waarvoor het gebruik wordt. Gaat het om een aan- of verkoopbeslissing, een financiering, een contra taxatie in het kader van Wet Onroerende Zaken, of een taxatie voor fiscale herwaardering? Allemaal uitlopende invalshoeken waar deskundigheid voor vereist is.

Sinds 2001 is de titel “makelaar” niet meer beschermd. Dit betekent dat een ieder die bemiddelt in onroerend goed zich makelaar mag noemen. Om u als consument toch duidelijkheid te verschaffen in de bekwaamheid van de makelaar is de titel RMT in het leven geroepen. De letters RMT staan voluit voor “Register Makelaar-Taxateur”. Dit is een persoonsgebonden titel die een makelaar mag voeren, indien hij beëdigd is door de rechtbank en/of aan de andere gestelde eisen voldoet. Met andere woorden een waarborg voor kwaliteit. John Korver is een makelaar met deze RMT titel!

Bij het taxeren van woningen komt veel kijken. De waarde van de woning wordt door een groot aantal factoren bepaald, zoals de actuele marktsituatie, de bouwkundige constructie, de staat van onderhoud, het materiaalgebruik, de indeling, voorzieningen, vloer- en grondoppervlak, de ligging en directe omgeving, het bestemmingsplan en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging of asbest. Vervolgens is het doel van de taxatie van invloed op het vaststellen van de waarde. De taxateurs van Korver Makelaars zijn aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Het NWWI is het keurmerk voor woningtaxaties. Zo kunt u vertrouwen op heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties. Taxaties die u ook inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Ook verrichten wij taxaties van uw bedrijfsonroerend goed. Door het periodiek laten taxeren van uw bedrijfsonroerend goed portefeuille, krijgt u inzicht in de waardeontwikkeling van uw onroerend goed.

Tip! Als u twijfelt aan de taxatie die de gemeente heeft laten uitvoeren voor het vaststellen van de onroerende zaakbelasting, de zogenaamde WOZ-waarde, dan kunnen wij een tegen-taxatie uitvoeren. Op basis van onze taxatie kunt u besluiten bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde zoals de gemeente deze heeft vastgesteld.

Korver makelaars | Altijd 't juiste adres!

Kom langs en bekijk het actuele woningaanbod,
of laat u adviseren over verkoop en taxatie